PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Namizədin və partiya

Prezidentliyə namizədin və partiyanın baxışlarını müqayisə edin

Partnyorlar

Anket

Aşağıdakı anket 2013-cü il Prezident seçkilərində iştirak edən bütün namizədlər üçün açıqdır. Maraqlanan namizədlər doldurulmuş anket formasını 20 oktyabr 2013-cü ilə qədər contact@nimd.ge e-mail ünvanına göndərə bilərlər.

Anketi endirin

Aşağıdakı suallara cavab verməyiniz xahiş olunur. Cavablar 250 sözdən artıq olmamlıdır. Bəzi sualları cavabsız qoya bilərsiz.  

1.  Vizion (Baxış): Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?  

2.  Təhsil: Təhsil siyasəti ilə bağlı baxışınız nədir? İbtidai, ikinci dərəcəli, ali və profesional təhsilin səviyyəsin və keyfiyyətin qaldırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcəksiz?

3.  Vergiqoyma: Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

4.  İqtisadiyyat: İqtisadi artımı sürətləndirməklə bağlı baxışınız nədir? Hansı sahələr sizin prioritetinizi təşkil edir və bununla bağlı Gürcüstan parlamenti və hökümətinə nə təklif edəcəksiz?

5.  Məşğulluq: İşsizlik problemini həll etmək üçün hökümət hansı siyasəti həyata keçirməlidir?

6.  Səhiyyə: Tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və eləcədə ona çatımlılıq imkanını asanlaşdırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcək və konkret qərarlar qəbul edəcəksiz?  

7.  Sosial Təhlükəsizlik:  Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

8.  Yerli özünü idarəetmə:  Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil olunmalıdır?  
9.  Ərazi bütövlüyü:  Ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və insanlar arasında qarşılıqlı inamı yüksəltmək üçün hansı siyasəti dəstəkləyəcəksiz?

10.  Cinsi azlıqlar:  Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?

11.  Qadınların siyasətdə iştirakı:  Xahiş edirik, qadınların siyasətdə iştirakını artırmaq üçün  mövqeyinizi (əgər varsa) bildirəsiz.  

12.  Etnik azlıqların hüquqları:  Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz ?
 
13.  Ətraf mühitin qorunması/ekalogiya: Xahiş edirik, sağlam və təhlükəsiz ətraf mühitin yaradılması ilə bağlı təkliflərinizi (əgər varsa) təqdim edəsiz.

14.  Strateji partniyorluq:  Hansl ölkə/ və ya ittifaqlarla (alyanslarla) strateji partniyorluğun eləcədə, hərbi strateji partniyorluğun qurulmasına çalışacaqsız? Bu istiqamətdə hansı addımları atacaqsız?  

15.  Regional əməkdaşlıq: Sizin Cənubi Qafqaz və Qara Dəniz regionu ilə bağlı siyasətiniz nə olacaq?

16.  Müdafiə siyasəti: Müdafiə sistemini necə təşkil edəcəksiz?

17.  Təhlükəsizlik siyasəti: Gürcüstanın milli təhlükəsizlik ilə bağlı fundamentl prinsiplərini necə görürsüz?

18.  Abort: Sizin fikirinizcə abort qadağan olunmalıdır ya yox? Və Niyə?

19.  Komersiya kreditləri: Fikirinizcə, əgər insanlar krediti verə bilmirsə komersiya bankları onların daşınmaz əmlakını konfiskasiya edə bilərmi? Və niyə?  

20.  Kənd təsərrüfatı torpaqları: Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı torpaqları almasına münasibətiniz?

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.