PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Baxış

Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?

Gürcüstanı bu beş ildən sonra,  mənim prezidentliyim müddətinin sonunda, bu cür təsəvvür edirəm: Bu o dövlətdir ki bütün insan hüquqları – siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, ekoloji – müdafiə edilir. Stabil iqtisadi inkişafa malikdir. İşsizlik problemi dəf edilmişdir. İnsanlar sübhün və rifahın möhkəmləndirilməsi üçün can atırlar və çalışırlar. Ölkə, hansı dünya birliyinin etibarlı tərəfdaşıdır. Mükəmməl, ləyagətli həyatın hər sahəsi inkişafıdır: Mədəniyyət, elm, idman, media və s. mülki cəmiyyət hakimiyyətdən asılı olmadan inkişaf edir. Lakin onu daim nəzarətdə saxlayır. Biznesin bütün maraqları müdafiə olunur və sahibkarlığın inkişafı üçün hər şərait yaradılmışdır. Dövlət öz vətəndaşlarının qayğısını çəkir. Siyasi mühit sabitdir. ərazi problemlərin və münaqişələrin həlli yolunda kəsərli addımlar atılmışdır. İnkişafın Avropa vektoru stabildir və qaçılmazdır və heç kəsdə şübhə doğurmur – nə bizdə, nə də ölkədən qıraqda.

Konstitusiyanın mənə verdiyi bütün səlahiyyətlərimi işə salacağam, prezident institutunun bütün berketlərindən istifadə edəcəm, zalq tərəfindən seçilmiş ali vəzifəli şəxslərin bütün hakimiyyətini xalqın xidmətinə yönəldəcəm ki, həmdöyüşçülərimlə, koalisiya ilə, cənab Bidzina İvanişvili ilə, ölkəmizin vətəndaşları ilə birgə bu baxışımı reallığa çevirim.   

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.