შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჯავახიძე სერგო » ხედვა

რა გესახებათ თქვენი, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ყველაზე დიდ ამოცანად?

საქართველოს გაერთიანება, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სწორი საგარეო პოლიტიკის წარმართვა, მსოფლიოში ღირსეული ადგილის დამკვიდრება. ამასთანავე, თვისობრივად უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო მოწყობისა და მართვის არსებული სისტემა. სახელმწიფოს ახალმა მოწყობამ სისტემურად უნდა გამორიცხოს ბელადომანია და ავტორიტარული რეჟიმის აღმოცენება.  სახელმწიფოს უმთავრესი საზრუნავი უნდა იყოს ადამიანი!

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით