შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » განათლება

როგორია თქვენი ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ? როგორ პოლიტიკას უჭერთ მხარს დაწყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

განათლების სფეროში მოღვაწე მეცნიერთა და პროფესორ-მასწავლებელთა სათანადო დაფინანსებისათვის, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი წყაროების მოძიება, რათა კერძო სტრუქტურების პარალელურად, საბავშვო ბაღიდან უმაღლეს განათლებამდე გასავლელი თითოეული საფეხური საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახდეს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით