შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » განათლება

როგორია თქვენი ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ? როგორ პოლიტიკას უჭერთ მხარს დაწყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

აუცილებელია განათლების დონის თვისებრივი გაუმჯობესება ყველა საფეხურზე. განათლების სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება. ქვეყნის ბიუჯეტში განათლებისთვის განკუთვნილი ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა. ყველა დონის განათლების უფასოდ მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. ფუნდამენტურ და ტრადიციულ მეცნიერებათა განვითარების სტიმულირების მექანიზმების შექმნა და ამოქმედება. მასწავლებელთა შემადგენლობის აქტიური და ეფექტური გადამზადება. 

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით