შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » გადასახადები

თქვენი აზრით, როგორი საგადასახადო სისტემაა მისაღები საქართველოსთვის და რა პრინციპით უნდა განისაზღვრებოდეს საშემოსავლო გადასახადი?

სახელმწიფოს ჩამოყალიბების საქმეში საგადასახადო სისტემას უდიდესი როლი აკისრია.

ერთ-ერთი საინტერესო ვარიანტია ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი ფიქსირებული გადასახადის პარალელურად, იურიდიული პირებისათვის დადგენილი ე.წ. პროგრესირებადი საგადასახადო სისტემის დანერგვა, რომელიც მათ მიერ მიღებული საბოლოო (ხარჯების გამოკლებით) შემოსავლიდან იქვითება.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით