შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბობოხიძე თეიმურაზ » გადასახადები

თქვენი აზრით, როგორი საგადასახადო სისტემაა მისაღები საქართველოსთვის და რა პრინციპით უნდა განისაზღვრებოდეს საშემოსავლო გადასახადი?

საგადასახადო სისტემა, ძირითადად, იგივე დარჩება რაც ამჟამად მოქმედებს. საჭიროდ მიმაჩნია, საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით გარკვეული ცვლილების შეტანა. კერძოდ,  უნდა შემცირდეს ანაზღაურების საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის დონე და გახდეს არსებულის 50 %. ხოლო დარჩენილი 50% კი უნდა გადავიდეს ერთიანი სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო  ფონდში.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით