PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Sergo Cavaxidze » Vergiqoyma

Sizin fikirinizcə, Gürcüstan üçün hansı vergi sistemi məqbuldur və hansı prinsiplərə əsasən gəlir vergisi təyin edilməlidir?

Faizlərə gəlir vergisi ləğv edilsin;

   . ƏGV-- gömrüyə görə vergi ləğv edilsin;

   . Gəlir vergisi 15%-ə qədər azaldılsın;

   .Maliyyə polisi ləğv edilsin;

   . Hüquq pozuntularına görə məsuliyyət əsasən maliyyə sanksiyaları ilə müəyyənləşdirilsin;

   .  Vergi davalarını müzakirə edəcək ixtisaslaşdırılmış məhkəmə yaradılsın;

   . Sahibkarların şikayətlərinin müzakirə edilməsi müddətləri məhdudlaşdırılsın.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.