შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » ეკონომიკა

როგორია თქვენი ხედვა ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად? რა არის პრიორიტეტული და რა კონკრეტულ ინიციატივებს შესთავაზებდით საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს?

ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად საჭიროა: სახელმწიფოს მხრიდან აშკარა პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარება; სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება; მცირე და საშუალო მეწარმეობის ყოველმხრივი წახალისება (სპეციალური ფონდების შექმნა, შიდა ბაზრის დაცვა, საგადასახადო შეღავათები და სხვ.); მიზნობრივი ინვესტიციების მოზიდვა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით