PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Məşğulluq

İşsizlik problemini həll etmək üçün hökümət hansı siyasəti həyata keçirməlidir?

İşsizlik problemənin aradan qaldırılmasının açarı iqtisadiyyatın inkişafı və yeni yerlərinin yaradılmasıdır. Lakin iqtisadiyyatın ən inkişaf etmiş ölkələrdə də işsizlik tam aradan qaldırılmamışdır. Biz müasir aparıcı sənaye ölkələrinin təcrübəsinə qədər mərhələ-mərhələ getməliyik, yəni dövlət işsizlərin yardımı və yenidən təkminləşdirilməsi məsuliyyətini öz öhdəliyinə götürür. Dövlət insanlara yardım etməlidir ki, onlar yeni ixtisaslara və peşələrə yiyələnsinlər və əmək bazarında öz yerlərini tapa bilsinlər. Bu problem çox əhəmiyyətlidir və mənim inzibatımın xüsusi diqqət və qayğı predmeti olacaqdır.   

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.