შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჯავახიძე სერგო » დასაქმება

თქვენი აზრით, რა არის ის ძირითადი ნაბიჯები, რაც სახელმწიფომ უნდა გადადგას უმუშევრობის პრობლემის მოსაგვარებლად?

სახელმწიფოს უპირველესი საზრუნავი მისი მოქალაქეა, რაც ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს საშუალო ფენის ფორმირებას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და მოქალაქის ფულთან წვდომის მექანიზმების გაიოლებას შესაბამისი საკანონმდებლო და სისტემური ცვლილებებით. ასევე ქვეყანაში ისეთი გარემოს  შექმნას სადაც ინვესტიციის განხორციელებას არავითარი საფრხე არ ემუქრება და შესაძლებელია ბიზნესისა და ქონების დაცულობის გრძელვადიანი პროგნოზი, რასაც სჭირდება ასევე შესაბამისი საკონმდებლო ბაზა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით