შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბობოხიძე თეიმურაზ » ჯანდაცვა

რა პოლიტიკასა და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს დაუჭერდით მხარს რათა გაიზარდოს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ამაღლდეს მისი ხარისხი?

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნე, საშემოსავლო გადასახადის 50 % უნდა გადავიდეს სახელმწიფო დაზღვევის ერთიან ფონდში. გარდა ამისა, ბიუჯეტიდან სრულად  უნდა მოხდეს მცირეწლოვანთა  სამკურნალო  ხარჯების დაფარვა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით