შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ხარატიშვილი ზურაბ » ჯანდაცვა

რა პოლიტიკასა და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს დაუჭერდით მხარს რათა გაიზარდოს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ამაღლდეს მისი ხარისხი?

სახელმწიფომ უნდა წაახალისოს სამედიცინო დაზღვევაზე გაწეული ხარჯები. ასეთი ხარჯები არ უნდა დაიბეგროს საშემოსავლო გადასახადით. აგრეთვე, არასწორად მიგვაჩნია პოლიტიკა, რომელიც სადაზღვევო კომპანიების მიერ საავადმყოფოების მშენებლობას გულისხმობს. სადაზღვევო კომპანიები და სამედიცინო მომსახურების ცენტრები ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს და დაზღვეულ ადამიანს მომსახურების მიღება ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა შეეძლოს. ისევე როგორც სხვა სფეროებში, აქაც მთავარი მამოძრავებელი სტიმული კონკურენცია უნდა იყოს. სახელმწიფო მხოლოდ დამხმარე როლით უნდა დაკმაყოფილდეს.

სამედიცინო სფეროს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მენეჯმენტისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების ნაკლებობაა, რომლის გადაწყვეტა მხოლოდ გრძელვადიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბებითა და მისი გონივრული იმპლემენტაციით არის შესაძლებელი, სადაც ძირითადი აქცენტი კვალიფიკაციის ამაღლებასა და პროფესიული თვითრეგულირების მექანიზმების განვითარებაზე უნდა გაკეთდეს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით