PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Sergo Cavaxidze » Səhiyyə

Tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və eləcədə ona çatımlılıq imkanını asanlaşdırmaq üçün hansı siyasəti yürüdəcək və konkret qərarlar qəbul edəcəksiz?

Gürcüstana real və xalqa yönəldilmiş sosial və səhiyyə siyasəti lazımdır ki, bunun vasitəsi ilə Gürcüstan vətəndaşlarının ləyaqətli qocalığı təmin edilsin və yoxsulluq aradan qaldırılsın.

Dövlət yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə olan insanların sosial mühafizəsinin qayğısına qalmalıdır.

Səhiyyə siyasəti söykənir: mülkiyyətin və maliyyələşdirmənin ədalətli formasına, dövlət maliyyələşdirilməsinə.  Səhiyyənin uzunmüddətli planlaşdırılması üçün əhalinin sağlamlığının vəziyyəti və sistemin işi barədə etibarlı informasiya gərəkdir.

Səhiyyə sahəsində yoxsulluq həddindən kənarda qalan əhalinin dövlət sığortası baza zərfi ilə təmin edilməsi prioritetdir. Gürcüstan səhiyyəsinin başlıca istiqaməti səhiyyə infrastrukturunda dövlət investisiyalarının həyata keçirilməsidir.

Sosial və səhiyyənin yuxarıda sadalanan siyasəti bu istiqamətdə özünü doğruldan səhiyyə sisteminin möhkəm qarantıdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.