შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » ჯანდაცვა

რა პოლიტიკასა და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს დაუჭერდით მხარს რათა გაიზარდოს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ამაღლდეს მისი ხარისხი?

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისთვის აუცილებელია, რომ პირველადი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობისთვის უფასო იყოს. უნდა აღორძინდეს სახელმწიფო პოლიკლინიკათა ქსელი. საჭიროა ექიმთა კვალიფიკაციაზე, დახელოვნებასა და გადამზადებაზე (მათ შორის, მსოფლიოს მოწინავე კლინიკებში) მუდმივი ზრუნვა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით