PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Sosial təhlükəsizlik

Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

Yeni iqtisadi siyasət gəlirlərin artırılması imkanların hasil edliməsinə yönəldilmişdir. İqtisadiyyatın möhkəmlənməsinə qədər hakimiyyət ən yoxsul insanlara məqsədli yardımetmə məsuliyyətini öz boynuna götürür.

Sosial yardımların həcmi daha da artacaq. Yeni metodologiyanın və kriteriaların işlənməsi sona yetəcəkdir. Yeni sosial siyasət daha artıq sosial ədalətə istiqamətlənəcək – çoxuşaqlı ailələrə, xəstələrə, pensiyaçılara və məhdud imkanlı şəxslərə xüsusi diqqət yetiriləcək.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.