შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჯავახიძე სერგო » სოციალური უსაფრთხოება

რა პოლიტიკას დაუჭერდით მხარს სოციალური უსაფრთხოების გაუმჯობესების მისაღწევად?

      სახელმწიფოს უმთავრესი საზრუნავი ადამინია:

  • გადაიხედოს საარსებო მინიმუმი;
  • შეიცვალოს სააარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესი;
  • გაუტოლდეს პენსია საარსებო მინიმუმს;
  • შემუშავდეს ადრესირებული სოციალური დახმარების სისტემა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით