შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

მჟავია თეიმურაზი » სოციალური უსაფრთხოება

რა პოლიტიკას დაუჭერდით მხარს სოციალური უსაფრთხოების გაუმჯობესების მისაღწევად?

სოციალური უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის სამი ძირითადი პირობაა საჭირო: პირველი - შეუქმნა მოქალაქეს ცხოვრების  თუ თვითკმარი გარემო, რაც უზრუნველყოფს მის მორალურ-ზნეობრივ მდგრადობას, მეორე - სახელმწიფოს მუდმივად ედოს ხელი მისი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის განმსაზღვრელ პულსზე და მესამეც - მკვეთრად ამაღლდეს ჩვენი მოსახლეობის მოქალაქეობრივი ღირსების განცდის ხარისხი;

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით