PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Asatiyani Akaki » Sosial təhlükəsizlik

Sosial təhlükəsizliyi inkişaf etdirmək üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiz?

İş yerlərinin siğortalanması, qənaət edilmişlərin sığortası; kiçik və orta biznesə hərtərəfli kömək göstərməklə sosial disbalansın kəskin azaldılması; Maliyyə, ipoteka və digər risklərdən vətəndaşların özəl əmlakının müdafiəsi – çünki bu problem Gürcüstanda kəskin sosial duruma malikdir, dövlət tərəfindən effektiv tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi gərəkdir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.