შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » სოციალური უსაფრთხოება

რა პოლიტიკას დაუჭერდით მხარს სოციალური უსაფრთხოების გაუმჯობესების მისაღწევად?

სამუშაო ადგილების დაზღვევა; დანაზოგების დაზღვევა; მცირე და საშუალო ბიზნესის ყოველმხრივი ხელშეწყობით სოციალური დისბალანსის მკვეთრი შემცირება; მოქალაქეთა კერძო საკუთრების დაცვა ფინანსური, იპოთეკური და სხვა სახის რისკებისგან. ვინაიდან საქართველოში ამ პრობლემას მწვავე სოციალური სახე აქვს, საჭიროა ეფექტური ზომების გატარება სახელმწიფოს მხრიდან.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით