PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Yerli idarə etmə

Sizin fikirinizcə, Gürcüstanda yerli özünü idarəetmə necə təşkil olunmalıdır?

Dövlət idarəçiliyində yerli özünüidarəetmə vətəndaşların həmiştirakçılığının mühüm mexanizmlərindən biridir. Özünüidarəetmə islahatının məqsədi avtoritar şəraitdə yaradan fövqəl mərkəzləşdirilmiş sisteminin desentralizasiyası, effektiv idarəetmə sisteminin yaradılmasıdır. Özünüidarəetmə subsidialıq prinsipinə əsaslanmalıdır. Bu o deməkdir ki, yerlərdə o adamlar qərar qəbul etməlidirlər, hansılar ki problematikanı dərindən tanıyırlar. Yerli özünüidarəetmələr mərkəzdən azad olaraq, yerli əhali qarşısında məsuliyyətli olmalıdırlar. Belə özünüidarəetmələr mülki iştirakçılığın və demokratik qatılmanın yeni ənənələrinin başlanğıcı kimi işə başlayacaqlar.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.