შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბურჯანაძე ნინო » სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები

რას ფიქრობთ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი თანასწორუფლებიანობის უზრუნველყოფის საკითხზე?

არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები საქართველოში კონსტიტუციით გარანტირებული ისეთივე უფლებებით უნდა სარგებლობდნენ და ისეთივე მოვალეობები უნდა გააჩნდეთ, როგორც ტრადიციული ორიენტაციის მოქალაქეებს. საქართველოში ეს ყოველთვის ასე იყო და მომავალშიც ასე იქნება.

საქართველოს პრეზიდენტი უნდა იყოს საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლებების დამცველი და გარანტი.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით