PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Cinsi azlıqların hüquqları

Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?

Demokratik dövlətin məqsədi hər bir insanın hüquqlarının müdafiəsidir. Xüsusi olaraq azlıqların hüquqları vurğulanmalıdır. Müasir demokratiya çoxluğun idarəçiliyi və həmçinin azlıqların hüquqlarının müdafiəsi deməkdir. Böyük diqqət və səy göstərmək lazımdır ki, çoxluğun qəbul etdiyi siyasi qərarlar azlıqların hüquqlarının məhdudlaşdırmasın.

Dövlət hər hansı nir əlaəmət görə, insanların təqibinə sıxışdırılmasına və diksriminasiyasına yol verməməlidir. Həmçinin, o insanların mükəmməl, yaradıcı özünüifadəsi şəraitləri yaratmalıdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.