შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები

რას ფიქრობთ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი თანასწორუფლებიანობის უზრუნველყოფის საკითხზე?

საქართველოს ყოველი მოქალაქე, მიუხედავად მისი აფიშირებული თუ დაფარული სექსუალური ორიენტაციისა, თანაბარი უფლებებით უნდა სარგებლობდეს. ქრისტიანული ზნეობრივ-მორალური პრინციპებიდან გამომდინარე, საჭიროა ვებრძოლოთ ნებისმიერი ფორმით გამოხატულ ცოდვას, და არა ამ ცოდვის ჩამდენ პირს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით