PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Teymuraz Bobokidze » Cinsi azlıqların hüquqları

Cinsi azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək və onların cəmiyyətin sosial-siyasi həyatına daha yaxşı inteqrasiyası etməsi ilə bağlı düşüncələriniz nədir?

Gürcüstanın qanunvericiliyi, bildiyim kimi, seksual azlıqların hüquqlarını məhdudlaşdırmır. Bu azlıqların nümayəndələrinin kilsədə kəbin kəsdirə bilməmələri hüquqlarının pozulmasımı deməkdir? İş və təhsildə dövlət tərəfindən onların hüquqlarının pozulması ilə qarşılaşmamışam. Əgər müəyyən residiv baş vermişdirsə, bunun üçün məhkəmə var və məhkəmə yalanı və doğrunu ayırd edər. 

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.