შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბობოხიძე თეიმურაზ » სექსუალურ უმცირესობათა უფლებები

რას ფიქრობთ სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი თანასწორუფლებიანობის უზრუნველყოფის საკითხზე?

საქართველოს კანონმდებლობა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არ ზღუდავს სექსუალურ უმცირესობათა უფლებებს. ამ უმცირესობათა წარმომადგენლები ეკლესიაში ჯვარს თუ ვერ იწერენ ეს მიაჩნიათ უფლებების დარღვევად? სამსახურსა და სწავლა-განათლებაში კი არამგონია მათ უფლებებს სახელმწიფო ზღუდავდეს და თუ კონკრეტულად რამე რეციდივს აქვს ადგილი, ამისთვის  არსებობს სასამართლო და სასამართლო გამოიტანს განაჩენს – მტყუანისა და მართალის საკითხს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით