შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბაქრაძე დავითი » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

არ მიაჩნია რა სწორად ქვოტირების და ე.წ. გენდერული მეინსტრიმინგის ყველა ფორმის გადმონერგვის დაჩქარება, ერთიანი ნაციონალური მოძრობა მიესალმება პოლიტიკაში ქალთა შემდგომ გააქტიურებას და ამ პროცესის წახალისებას, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციების  პარტიების ქალთა ორგანიზაციების ფორმირებას, ისე პარტიულ სიებში ქალთა წარმომადგენლობის წახალისებას, მათ შორის ფინანსური მოტივაციებით.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით