შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბობოხიძე თეიმურაზ » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის კანონით დარეგულირება, ანუ პოლიტიკა იქნება თუ სხვა რაიმე სახელმწიფო სამსახური იქ აუცილებლად 50% ქალი უნდა იყოს აბსურდად მიმაჩნია. პოლიტიკურ ორგანიზაცია „მამულში“, რომელსაც მე ვხელმძღვანელობ, ეს პრობლემა არ დგას. ქალები მართლაც რომ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ორგანიზაციის საქმიანობაში. პარტიაში 63 % ქალია. ჩემს საინიციატივო ჯგუფშიც კი, ქალები ბევრად სჭარბობენ მამაკაცებს – ოთხი წევრი არის ქალი, ხოლო ერთი მამაკაცია.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით