შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ხარატიშვილი ზურაბ » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

საჭიროდ მიგვაჩნია ქალების როლის გაძლიერება საზოგადოების ცხოვრებაში, რაც დედობაზე დახარჯული დროის კომპენსაციითაა შესაძლებელი. ნუ დაგვავიწყდება, რომ 90-იან წლებში ქალებმა “ზურგით გაათრიეს” ოჯახები და შესაბამისად უნდა გავითვალისწინოთ ეს. მიმაჩნია, რომ მომავლის საქართველო საქმის კაცებისა და საქმის ქალების ქვეყანა უნდა იყოს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით