შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში

გთხოვთ, აღწეროთ თქვენი ინიციატივები (თუკი ასეთი გაქვთ) და პოზიცია ქალთა პოლიტიკაში თანამონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესება. ეს უზრუნველყოფს მათ გამოთავისუფლებას პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩასართავად. ქართული პოლიტიკური ტრადიცია გულისხმობს ქალთა თავისუფალ კონკურენციას პოლიტიკურ სარბიელზე. ეს საპრეზიდენტო კამპანიითაც დასტურდება.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით