PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Etnik azlıqların hüquqları

Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?

Ölkəmizin etnk, mədəni, dini rəngarəngliyi bizim mühüm sərvətimiz, çoxşaxəli ictimai – mədəni məkanın formalaşması insanlar arasında dialoq və qarşılıqlı anlaşması üçün münbit zəmindir.

Xüsusi diqqət etnik azləqların hüquqlarının tam müdafiəsinə yetiriləcək. Həmçinin biz onları yalnız hər hansı növ diskrimnasiyadan yox, onlara mükəmməl inkişaf şəraitləri yaradacayıq. Onların dövlət ictimai proseslərdə inteqrasiyası çox vacibdir. Bunu əldə etmək üçün gürcü dilinin tədris etmə dərəcəsinin yüksəldilıməsinə xüsusi önəm verilir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.