PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Çikaladze » Etnik azlıqların hüquqları

Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?

Ümumiyyətlə etnik azlıqların hüququ o zaman müdafiə olunmuş olar ki, ölkədə aparılan vətəndaşlıq pərəstişinin reklam əsasında dövlətdəki mövcud bütün etnik qruplar kimi bir anlayış olaraq öləzisin. Bu o deməkdir ki, ölkədəki mövcud bütün etnik qruplar üçün mühüm anlayış vətəndaşlıq institutudur, dövlət siyasəti milliyyətin dərinləşdirilməsinə deyil, millətlərin eyniləşdirilməsinə yönəldirilməlidir. Bi proses vətəndaşlıq anlayışının çərçivəsində getməlidir. 

 

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.