შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბობოხიძე თეიმურაზ » გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

გთხოვთ, დაგვისახელოთ თქვენი წინადადებები (თუკი ასეთი გაქვთ), რომლებიც მიმართულია უფრო ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ.

საქართველო მოსახლეობას  პოლიტიკური კულტურა აკლია.  დიდად მოჭარბებულად არც გარემოს და ეკოლოგიური მდგომარეობის მიმართ გააჩნია საკმარისი კულტურა.

მიმაჩნია, რომ ამ მხრივ ჩვენი საზოგადოების კულტურა ჯერ კიდევ დასახვეწია. პირველ რიგში, სკოლამ უნდა შთაუნერგოს მოზარდს ბუნების მიმართ სიყვარული და ასწავლოს რომ ბუნებისათვის ზიანის მიყენება საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების ტოლფასია.

რაც შეეხება გასატარებელ ღონისძიებებს, ამასთან დაკავშირებით არსებობს შესაბამისი სამინისტრო, ასევე არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათ მიერ წამოჭრილ პრობლემას თუ გონივრულ წინადადებას, აუცილებლად მხარს დავუჭერ და ცხოვრებაში გავატარებ.  

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით