PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Etnik azlıqların hüquqları

Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?

Gürcüstan monoetnik ölkə deyildir. Gürcü dili bilməyən etnik azlıqlar mövcuddur. Hamı üçün bəllidir ki vahid cəmiyyətə onların inteqrasiyası vacibdir, amma buna əngəl törədən amillər vardır. Bunlardan ən qabarığı Sovet keçmişindən qalan inersiyadır. İctimaiyyətin böyük hissəsində “milliliyin” Sovet-Stalinçi anlayışı hələ hökm sürür. Bu hal ölkənin siyasi vahid kimi hasilinə əngəl törədir. Bu ziddiyyətlər geniş mülki maarifçilik hərəkəti ilə dəf edilməlidir.

Azlıqların vahid cəmiyyətə inteqrasiyası baş tutmalıdır və Gürcüstan vətəndaşlığı “Siyasi gürcülüklə” eyniləşdirilməlidir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.