შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ხარატიშვილი ზურაბ » გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

გთხოვთ, დაგვისახელოთ თქვენი წინადადებები (თუკი ასეთი გაქვთ), რომლებიც მიმართულია უფრო ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ.

ცხადია, სასურველია გვქონდეს ისეთი მაღალი ეკოლოგიური სტანდარტები, როგორიც ევროპის ქვეყნებს აქვთ, მაგრამ ამისთვის ჯერ ძალიან ღარიბი ქვეყანა ვართ. კარგი ეკოლოგია დიდი ფული ღირს და არ მგონია დღეს ჩვენი საზოგადოება მზად იყოს ასეთი ფასის გადასახდელად, თუმცა მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრა და დაცვა აუცილებელია.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით