PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Asatiyani Akaki » Etnik azlıqların hüquqları

Etnik azlıqların Gürcüstanın sosial-siyasi həyatında tam iştirakı və inteqrasiyasını təmin etmək üçün hansı siyasəti yürüdəcək və ya dəstəkləyəcəksiz?

Etnik azlıqların inteqrasiyası üçün dövlət proqramlarının hazırlanması vacibdir ki onlar dövlət dilini mükəmməl mənimsəyə bilsinlər. Bununla yanaşı, onların mədəni ənənələrinin, dilinin (belənçi mövcuddursa) mükəmməl öyrənilməsi və azad istifadəsi üçün imkanlar təmin edilməlidir: Etnik azlığın nümayəndəsi özünü tamhüquqlu vətəndaş hesab etməlidir.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.