შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » გარემოს დაცვა/ეკოლოგია

გთხოვთ, დაგვისახელოთ თქვენი წინადადებები (თუკი ასეთი გაქვთ), რომლებიც მიმართულია უფრო ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნისაკენ.

საქართველოს ბუნება ჩვენი სიმდიდრეა. იგი წარმოადგენს ქართული სახელმწიფოებრიობის ერთ-ერთ ძირითად მდგენელს. ამდენად, ბუნებაზე ნებისმიერი ზემოქმედება, რაც მას აზიანებს, ვერ გამართლდება ვერანაირი ეკონომიკური ან სხვა ეფექტით.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით