შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჯავახიძე სერგო » ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები

რა პოლიტიკას გაატარებდით ეთნიკური უმცირესობების უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი მეტი ინტეგრაციისათვის?

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პოლიტიკის მხრივ, საქართველო ყველა ღონეს იხმარს საქართველოს მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი არაქართული წარმოშობის საქართველოს მოქალაქეთა ინტეგრაციასა და ჩართულობისათვის ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. იზრუნებს მათთვის ქართული ენის სწავლებისა და განათლების დონის ამაღლებისათვის, ასევე მათი იდენტობის, ენის, კულტურისა და აღმსარებლობის შენარჩუნებაზე.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით