შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები

რა პოლიტიკას გაატარებდით ეთნიკური უმცირესობების უფლებათა დაცვისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი მეტი ინტეგრაციისათვის?

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრირებისთვის აუცილებელია სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს მათ მიერ სახელმწიფო ენის სრულყოფილ ათვისებას. ამასთან, საჭიროა მათი კულტურული ტრადიციების, ენის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სრულფასოვნად შესწავლისა და თავისუფლად გამოყენების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელმა თავი სრულუფლებიან მოქალაქედ უნდა იგრძნოს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით