შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბაქრაძე დავითი » თავდაცვის პოლიტიკა

როგორ წარმოგიდგენიათ თავდაცვის ორგანიზაცია? სამხედრო სამსახურის როგორ ფორმას უჭერთ მხარს?

თავდაცვის სისტემა სახელმწიფოს ქვაკუთხედია. სამხედრო მოსამსახურეთა პროფესიონალიზმი, მათი სოციალური დაცულობა და კარიერული ზრდის სტაბილური შესაძლებლობები სახელმწიფოს მუდმივი საზრუნავი უნდა იყოს. შუძლებელია საქართველოს ჰყადეს ნებისმიერ გარე მეტოქესთან გამკლავების შემძლე ჯარი. მაგრამ სავსებით შესაძლებელი და სასურველია ქართულ შეიარაღებულ ძალებს შეეძლოთ აგრესორს გადააფაქირებინონ მტრული ქმედებები და შეაკავონ მეტოქე საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარევამდე. შესაბამისად, თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებისკენ მიმართული ღონისძიებების მიზანი უნდა იყოს განათლებისა და წვრთნის სისტემის თანამედროვე სტანდარტებთან სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა, მართვისა და კონტროლის გაუმჯობესება, ნატოსთან თავსებადობის გაზრდა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში მონაწილეობით საქართველო ახდენს შეიარაღებული ძალების ადაპტირებას ახალ გამოწვევებთან, ოპერატიულ გარემოსა და ამოცანებთან.

ამავე დროს, კიდევ ერთი და არა უკანასკნელი ამოცანა არის შეიარაღებულ ძალებზე სამოქალქო დემოკრატიული კონტროლის განმტკიცება. იგია როგორც სამხედროთა პროფესიონალიზმის, ისე ჯანსაღი სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების გარანტი.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით