შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ჯავახიძე სერგო » ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა

თქვენი აზრით, უნდა აიკრძალოს თუ არა ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა - აბორტი? რატომ?

აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების სექსუალური განათლების გაზრდა, რაც თავისთავად შეამცირებს  დაუგეგმავი ორსულობების რაოდენობას. 

ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა ნებადართული უნდა იქნას, ექიმის რეკომენდაციით, მხოლოდ დედის ჯამრთლეობისა და სიცოხლისთვის საფრთხის არსებობის შემთხვევაში.

შობადობის ზრდა, დემოგრაფიული სურათის შეცვლა,  ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევაა.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით