PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Çikaladze » Vergiqoyma və kredit

Fikirinizcə, əgər insanlar krediti verə bilmirsə komersiya bankları onların daşınmaz əmlakını konfiskasiya edə bilərmi? Və niyə?

Belə hüququn mövcudluğu vacibdir, lakin ictimaiyyətin hər üzvü qanunla nəzərə alınan bankrotluğun elan edilməsi imkanına malik olmalıdır. Bununla belə, bu sıra durumlara düşməyin qarşısını alan dövlət proqramları da mövcud olmalıdır.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.