PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Vergiqoyma və kredit

Fikirinizcə, əgər insanlar krediti verə bilmirsə komersiya bankları onların daşınmaz əmlakını konfiskasiya edə bilərmi? Və niyə?

Bu olduqca həyəcanlandırıcı məsələdir. Eyni problem varlı ölkələrdə də yaşanır və Gürcüstan istisna deyil. 2008-ci ildə başlanmış dünya iqtisadi böhranı ipoteka borclarından baş verən öhdəliklər şərtləndirdi.

Əsasdır ki boş ümidlərə qapılmayaq. Bu gün vətəndaşlarımız yerinə yetirilməyən vədlərə və boş ümidlərə görə ümidliyə dalmışdır. Bu vəziyyətə görə məsuliyyəti hakim koalisiya və onun lideri daşımalıdır.

Borcların təmin edilməsi biznesin adi təcrübəsidir. Öhdəliyin yerinə yetirilməsində heç kəs azad ola bilməz, yalnız düşünmək olar ki vaxtı ötmüş borca iri cərimələr əlavə edilməsin.

İpoteka borcuna qərəzkarlıq kimi baxmamalıyıq. Bu investisiya işgüzarlığının bir növüdür. Dediyim kimi ipoteka borcunun faizinə xərclənən məbləğ gəlir vergisindən azad olunsa daha məqsədə uyğun olardı. Beləliklə ipoteka borclarını stimullaşdırardı, bu da daşınmaz əmlakın bazarını fəallaşdırardı və müvafiq olaraq mənzil tikintisinə də təkan verərdi.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.