შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

მჟავია თეიმურაზი » გადასახადები და კრედიტი

უნდა ჰქონდეთ თუ არა კრედიტორებს კრედიტის/გასესხებული თანხის იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი ფართის ხარჯზე ამოღების უფლება? რატომ?

თუკი ხელშეკრულებაში აღნიშნული პუნქტი მითითებულია, კრედიტორებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, ამოიღონ ფართის ხარჯზე გაცემული თანხა, მაგრამ იმ დათქმით, რომ იგი იქნება უკიდურესი ღონისძიება, რომელსაც კრედიტორმა უნდა მიმართოს გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ, თუნდაც ვალდებულებების დაფიქსირებული ვადიდან 2-3 წლის შემდგომ. ამასთან, აღვნიშნავ, რომ სამართლებრივი ურთიერთობები კრედიტორსა და კრედიტით მოსარგებლეს შორის მკაცრ რეგლამენტირებას საჭიროებს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით