შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ასათიანი აკაკი » გადასახადები და კრედიტი

უნდა ჰქონდეთ თუ არა კრედიტორებს კრედიტის/გასესხებული თანხის იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი ფართის ხარჯზე ამოღების უფლება? რატომ?

იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი ფართის ხარჯზე კრედიტების უზრუნველყოფა დაუშვებელია, ვინაიდან, ამგვარი იპოთეკის ხელშეკრულებები, თავისი არსით, იმთავითვე კაბალურ გარიგებას წარმოადგენს.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით