შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

ბურჯანაძე ნინო » მიწის საკუთრება

როგორ ფიქრობთ, უნდა შეეძლოთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო მიწა საქართველოში?

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველომ უნდა შესთავაზოს მიწის აღება გრძელვადიანი იჯარით კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო თუ სამრეწველო პროექტის განსახორციელებლად. იჯარის ვადა შესაძლებელია განისაზღვროს საკმაოდ ხანგრძლივი (50 წლამდე ვადით), ხოლო იჯარის გადასახადი დამოკიდებული უნდა იყოს განსახორციელებელი პროექტის მიმართულებაზე და სოციალურად ორიენტირებული პროექტებისთვის შესაძლოა, სიმბოლურიც კი იყოს.  

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით