PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Zürab Karatişvili » Kənd təsərrüfatı torpaqları

Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı torpaqları almasına münasibətiniz?

Gürcüstanda əcnəbilərin bizim vətəndaşlarla eyni hüquq və öhdəliyə malik olmalarının tərəfdarıyam, siyasi hüquqlar və dövlət vəzifələri istisna edilməklə.

Belə düşünürəm ki, əmlak məsələsi daha genişdir və əcnəbilərə aid deyildir. İctimaiyyətdə ədalətlilik hissini möhkəmlətmək istəyiriksə, əmlak məsələsini birdəfəlik və həmişəlik həll etməliyik. Elə bir duruma nail olmalıyıq ki, mülkiyyətçi öz günahsızlığının təsdiqinə çalışmasın.

Lazım gəlsə geniş amnistiya elan edərək mövcud durumun toxunulmazlığı haqqında strateji siyasi qərar qəbul edək. Başqa cür iqtisadi inkişaf mümkün olmayacaq.

Birdəfəlik mübahisəli məsələlərin ədalətli müzakirə təcrübəsini təsbit etməliyik və bununla məhkəmənin, mühüm bir dövlət təsisatı kimi, nüfuzunu və səriştəsini möhkəmlədəcəyik.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.