PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN BAXIŞLARINI MÜQAYİSƏ ET

Müqayisə

Giorgi Marqvelaşvili » Təhlükəsizlik siyasəti

Gürcüstanın milli təhlükəsizlik ilə bağlı fundamentl prinsiplərini necə görürsüz?

Gürcüstanın demokratik və sabit inkişafı plkəmizin milli təhlükəsizliyinin məhək daşıdır. O xarici təhlükəni kiçildir, ölkənin etibarlı beynəlxalq tərəfdaşı kmi hasilinə şərtləndirir.

Gürcüstanın milli təhlükəsizliyinin təmin eidlməsinin uzunmüddətli zəmanəti azad məkanın tanhüquqly üzvlüyüdür. Bu isə avroittifaq və NATO-ya inteqrasiya ilə qazanılır.

Gürcüstanın silahlı güvvələri Gürcüstanın təhlükəsizliyinin mühüm qarantıdır o cümələdən, biz Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin ixtisaslaşdırılması və efektliyinin daim yüksəlməsini təmin etməliyik.

Eyni zamanda yaxşı başa düşürük ki, sabit dünya bizim ölkəmizin irəliləyişinin və iqtisadi yüksəlişinin ilk şərtidir. əfqanıstanın sülh missiyasında iştirak etməklə beynəlxalq təhlükəsizliyinn təmin eidlməsi işində Gürcüstan əhəmiyyətli töhfə verir. Biz bu öhdəliyin yerinə yetirilməsini davam edəcəyik. Bu isə terorizm və digər qlobal xətərlərlə mübarizəyə və müaisr, qlobal təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir. İqtisadi və energetik təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Gürcüstanda enerjitəminatının diversiofikasiyası – yaxşılaşdırılmasına əsaslandırılan enerqetik təhlükəsizliyinin sabit sistemi yaradəlmalıdır.

İqtisadi təhlükəsizliyi strateji sahələrin inkişafı əsas infrastrukturun və həyatı əhəmiyyətli obyektrlərin dövlət məsuliyyətini möhkəmləndirərək, təmn etməliyik.

Azad iqtisadi mühitin yaradılması və xarici investisiyaların artma-diversifikasiyası təırəfdarlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə səbəb olacaq və Gürcüstanın sabit və təhlükəsiz inkişafı ilə maraqlanan dövlətlətin sayını artıracaq.

Şərhinizi əlavə edin

Təhlükəsizlik şifərsi:

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.