შეადარეთ პრეზიდენტობის კანდიდატთა ხედვები

შედარება

სალუაშვილი მიხეილ » უსაფრთხოების პოლიტიკა

როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი არქიტექტურა/პრინციპები?

ქვეყნის ეროვნული, კულტურული და პოლიტიკური უსაფრთხოება (სასიცოცხლო პირობათა ერთობა), ზოგადად, მრავალ კომპონენტს მოიცავს. კერძოდ, ქვეყნის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის განმტკიცება, ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა, შინაგანი პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა.

აღნიშნული საკითხების მთლიანობაში გააზრება და მათი უზრუნველყოფა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების მთავარი საფუძველია.

დატოვეთ კომენტარი

უსართხოების კოდი:

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით