Burcanadze Nino » Baxış

Gürcüstanın prezidenti kimi, sizin ən böyük məqsədiniz nə olacaq?

Gürcüstanın prezidenti Gürcüstanın hər bir vətəndaşının, onun siyasi baxışlarına, dini, etnik mənsubiyyətinə və s. prezidenti olmalıdır.

Ölkədə ədalətin bərpa olunmasıdır, insan hüquqlarını, o cümlədən, əmlak hüquqlarını müdafiə emtəliyik, qəsb olunmuş əmlakın qaytarılma prosesinə başlamalıyıq və zərər çəkənlərə maliyyə kompensasiyası verilməlidir.

Hakimiyyətin öz vətəndaşlarına münasibətini dəyişməlidir, - dövlət xalqın qeydinə qalmağa başlamalıdır!

Hər bir vətəndaş üçün layiqli sosial və iqtisadi şəraitlər yaradılmalıdır.

Ölkə daxilində və beynəlxalq arenada elə bir siyasət aparmalıyıq ki, xalqımızın vahidliyini, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpasını və milli dəyərlərimizin müdafiəsini təmin edə bilək.   

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.

Created by Artmedia